Resultaten

160.000+

jaarlijkse bezoekers

40.000

doorverwijzingen vanuit het bedrijfsleven

83%

heeft het beoogde preventieprofiel, 17% heeft schulden

10%

van de bezoekers ontvangt een op maat gemaakt persoonlijk advies

Geldfit heeft inmiddels 160.000 bezoekers mogen verwelkomen op de consumentensite Geldfit.nl. Hiervan zijn 40.000 doorverwijzingen vanuit het bedrijfsleven. 83% van de bezoekers heeft het beoogde preventie profiel, 17% van de bezoekers heeft schulden. 30.400 bezoekers zijn begonnen met de test, 17.600 bezoekers ontvangen persoonlijk advies, 8.100 bezoekers is hulp geboden via externe doorverwijzing.

Vermelde gemeenten

Inmiddels zijn alle 355 gemeenten vermeld op Geldfit.nl en 28 landelijke en lokale partijen in de adviezen verwerkt, waaronder Nibud en de Fikks app. Gemeenten die Geldfit.nl lokaal implementeren, benutten vaak de kennis, expertise en contacten van het Geldfit.nl implementatieteam.

Dit leidt vaak tot:

  • het verbeteren van de onderlinge samenwerking met de schuldhulpketen in de stad door toeleiding uit Geldfit.nl;
  • een gezamenlijk spreekuur of centraal aanmeldpunt onder regie van beroepskrachten en schuldhulpvrijwilligers;
  • werkbezoeken bij collega-gemeenten om zo de best-practices met elkaar te delen.

Toegepaste data-analyse

Door de toegepaste data-analyse en nulmeting bij de start van project, komen er vaak nieuwe risicodoelgroepen op wijkniveau in beeld bij de gemeente. Door Geldfit.nl on- en offline te combineren, zijn ook moeilijkere doelgroepen te vinden, te bereiken en toe te leiden naar passende hulp. Geldfit.nl kan daarnaast middels het gebruiken van een op de doelgroep toegesneden boodschap, bijdragen aan hoge conversies.

Met toeleiders werken we samen aan een businesscase waarin de kosten van Geldfit.nl opwegen tegen de baten, namelijk financieel gezonde klanten en werknemers!

Een aangesloten zorgverzekeraar heeft bereikt dat veel meer klanten contact opnamen voor het treffen van een betalingsregeling, nadat 10% van naar Geldfit.nl geleide klanten dat advies getoond hadden gekregen.

Werknemers en klanten waarderen daarnaast de betrokkenheid van de aangesloten toeleiders die naar Geldfit.nl verwijzen.