Organisatie

Geldfit Nederland is per 1 januari 2020 een publiek private stichting, met een Raad van Toezicht vanuit Overheid, Bedrijfsleven en Landelijke vrijwilligersorganisaties.

Geldfit is een samenwerking van verschillende soorten publieke en private organisaties en netwerken: vrijwilligersorganisaties, hulporganisaties, kennisinstituten, bedrijven (landelijk opererend), gemeenten en lokale netwerken. Samen vormt dit één groot netwerk.

De gedachte achter deze vorm van samenwerking? Nederlanders die hulp nodig hebben bij hun geldzaken, eerder in beeld brengen en sneller op de juiste plek krijgen.

Naam: Stichting Geldfit Nederland
KvK: 76680592

Adres: Flevoweg 13, Leiden
E-mail: info@geldfit.nl
Telefoon: 085 111 9 551

Team Geldfit

Maak kennis met het Geldfit-team:

Martin Suithoff

Directeur

Nathalie Eilander

Projectmanager intern

Jaap Meijer

Projectmanager innovatie

René Timmerman

Accountmanager

Paul Bakker

Accountmanager

Frederieke Kokol

Operationeel projectmanager

Arjette Duijsters

Communicatiemedewerker

Marjolein Venema

Communicatiemedewerker

Bestuur en raad van toezicht

Dagelijks bestuur

In het bestuur zijn vertegenwoordigers van verschillende organisaties aangeschoven.

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Lid: 
Lid: 

Beloningsbeleid: Tekst toevoegen

Raad van toezicht

Het raad van toezicht bestaat uit verschillende vertegenwoordigers van partnerorganisaties. Samen bewaken zij de langetermijnvisie van Geldfit.

Voorzitter:
Lid: 
Lid: 
Lid: 
Lid: