Organisatie

Geldfit Nederland is per 1 januari 2020 een publiek private stichting, met een Raad van Toezicht vanuit Overheid, Bedrijfsleven en Landelijke vrijwilligersorganisaties.

Geldfit is een samenwerking van verschillende soorten publieke en private organisaties en netwerken: vrijwilligersorganisaties, hulporganisaties, kennisinstituten, bedrijven (landelijk opererend), gemeenten en lokale netwerken. Samen vormt dit één groot netwerk.

De gedachte achter deze vorm van samenwerking? Nederlanders die hulp nodig hebben bij hun geldzaken, eerder in beeld brengen en sneller op de juiste plek krijgen.

Naam: Stichting Geldfit Nederland
KvK: 76680592

Adres: Flevoweg 13, Leiden
E-mail: info@geldfit.nl
Telefoon: 085 111 9 551

Team Geldfit

Maak kennis met het team van Geldfit Nederland.

Martin Suithoff

Directeur

Nathalie Eilander

Projectmanager intern

Jaap Meijer

Projectmanager innovatie

René Timmerman

Accountmanager

Paul Bakker

Accountmanager

Frederieke Kokol

Operationeel projectmanager

Arjette Duijsters

Communicatiemedewerker

Marjolein Venema

Communicatiemedewerker

Marijn op 't Land

Online marketeer

De dagelijkse bezigheden worden door het Geldfit team uitgevoerd zoals hierboven afgebeeld. Naast de directie bewaakt een raad van toezicht de grote lijnen binnen de stichting.

Raad van Toezicht

De raad van toezicht informeert de directeur over genomen besluiten en legt verantwoording af over zijn handelen. Daarnaast onderhoudt de raad van toezicht nauwe contacten met de directie en waakt ervoor dat datgene wat de medewerkers van de stichting doen, past binnen de vastgestelde kaders. De raad van toezicht wordt gevormd vanuit samenwerkingen met de overheid, bedrijfsleven en landelijke vrijwilligersorganisaties. De raad van toezicht bestaat uit 3 leden:

Hennie Duteweert

Voorzitter RvT sinds 2019

Hennie is afdelingshoofd Inkomensondersteuning bij de eenheid SoZaWe van de gemeente Zwolle. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van o.a. Schulddienstverlening.

Ditte Hak

Vicevoorzitter en lid RvT sinds 2019

Ditte is directeur operations bij Zilveren Kruis en vervulde eerder al directierollen bij o.a. Klantcontact Zilveren Kruis, Leefstijl Training en Coaching (LTC) en Pim Mulier, beide onderdeel van de zorgdiensten van Achmea.

Peter Rijsdijk

Secrataris en lid RvT sinds 2019

Peter is als algemeen directeur van Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland verantwoordelijk voor de uitvoeringsorganisatie van de vereniging. Daarnaast hij is bestuurslid van de stichting Alliantie Vrijwillige Schuldhulp.