Klachtenregeling

Geldfit beschouwt een klacht als een signaal waarmee wij onze werkzaamheden kunnen verbeteren. Bent u niet tevreden, dan horen wij het uiteraard graag.

Wat verstaat Geldfit onder een klacht:

Iedere mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen van een instelling, bedrijf of persoon, gericht aan Geldfit, waarin deze zijn beklag doet over het beleid dan wel een gedraging van Geldfit.

Hoe kunt u een klacht indienen:

  • Via het klachtenformulier of via een e-mail naar klacht@geldfit.nl
  • Schriftelijk: Onze contactgegevens zijn:
    Geldfit Nederland, t.a.v. klachtfunctionaris, Flevoweg 13, 2318 BZ Leiden

Afhandeling klacht

Alle klachten worden door ons geregistreerd. U krijgt binnen 2 werkdagen een reactie op de ingediende klacht. De klacht wordt afgehandeld binnen 4 weken. Indien deze termijn niet wordt gehaald, ontvangt u een voorstel over de verdere afwikkeling. Door Geldfit ontvangen klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Lees hier de volledige klachtenregeling.